Thầy Scott

Tôi đã hoàn thành CELTA vào tháng 5 năm 2014 và đã đi giảng dạy sau đó. Tôi quyết định đến Việt Nam để học một nền văn hoá mới và một lối sống mới. Trong ba năm qua, tôi đã dạy ở nhiều trường và các vị trí ở Cork, Ireland. Bằng cách đó, tôi đã có được kinh nghiệm quý báu giảng dạy cho sinh viên ở mọi lứa tuổi và trình độ, từ các quốc gia trên khắp thế giới. Tôi có nhiều kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh Thương mại và tôi cũng đã làm việc trong các lớp luyện thi, giúp học sinh chuẩn bị sẵn sàng để học TOEIC, IELTS và FCE. Ngoài các bằng cấp giảng dạy của tôi, tôi có bằng cấp danh dự về Anh văn và Triết học của Đại học Cork. Tôi muốn tạo ra một bầu không khí tích cực trong lớp học của mình để học viên cảm thấy thoải mái trong khi học nhưng vẫn không thiếu những thách thức. Khi dạy tôi rất tập trung nhưng vẫn cảm thấy rất thoải mái và hứng thú.