One – on – One

Cần ace một bài kiểm tra? Không theo kịp bài? Bạn không muốn học với các học viên khác?

Các lớp học kèm của UEC là một cách hoàn hảo để bạn luôn theo kịp tất cả các bài học. Các lớp học này được thiết kế riêng cho từng học viên để đạt được mục tiêu học tập tốt nhất cho dù đó là tiếng Anh tổng quát, GCSEs, A-levels, IB, Khoa học, Toán học, SAT, TOEFL, IELTS hoặc trợ giúp làm bài tập thường xuyên


Trung tâm soạn thảo chương trình giảng dạy một cách hoàn hảo để phù hợp với thời khóa biểu riêng cũng như trình độ tiếng Anh của bạn.

Giáo viên giảng dạy có trình độ và niềm đam mê dạy học sẽ điều chỉnh lớp học phù hợp dựa theo kỹ năng và trình độ tiến triển của học viên.

Các lớp học kèm dễ đặt chỗ và có thể truy cập lịch học thường xuyên.

Sau khi kết thúc khóa học, các học viên sẽ hoàn toàn thỏa mãn với kết quả những gì đã đạt được.