SpeakUP!

speak-up-button

Nói thật to! Là chương trình Trắc Nghiệm Giao Tiếp Chuyên Nghiệp của UEC giúp cải thiện tiếng Anh lưu loát và tạo sự tự tin khi sử dụng.

Các bạn sẽ tham gia thảo luận về các chủ đề thực tế trong cuộc sống giúp bạn giao tiếp tiếng Anh tự tin hơn.


If you have any question, please feel free to contact us.