Corporate English Training Programs

suitcase-button

Trung tâm giáo dục Toàn Cầu cung cấp cố vấn viên tài năng lĩnh vực ngôn ngữ đã thành công trong vai trò cung cấp nhiều chương trình đặc biệt dành cho những doanh nghiệp khác nhau. Với xu thế phát triển rộng rãi tiếng Anh như phương tiện giao tiếp trên thế giới, chúng tôi sẽ trang bị cho công ty và nhân viên những kỹ năng cần thiết để giao tiếp tự tin và chuyên nghiệp trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu.

Real World English

Đào tạo ngôn ngữ tùy chỉnh

Tùy Chỉnh

 • Tư vấn khách hàng
 • Cần phân tích
 • Kiểm tra đầu vào

Sau khi thực hiện đánh giá chính xác, chúng tôi sẽ xem xét và đưa ra chương trình đào tạo tốt nhất dựa theo yêu cầu chuyên nghiệp của khách hàng.

Chương trình đặc biệt

Đặc biệt

 • Hiệu quả
 • Thu hút
 • Cộng tác

UEC cung cấp nhiều chương trình mở rộng tùy chỉnh đối với nhu cầu đặc trưng theo ngành nghề của khách hàng. Chúng tôi luôn mong muốn thảo luận về những đề tài chúng ta cùng cộng tác cũng như hỗ trợ tăng cường những kỹ năng mà nhân viên đặt ra. Hơn thế nữa, chúng tôi cam đoan đưa ra hướng dẫn ngôn ngữ tiếng Anh không những hiệu quả mà còn hấp dẫn

Cố vấn viên dày kinh nghiệm

Cố vấn

 • Chuyên nghiệp
 • Chất lượng
 • Thích nghi

Các cố vấn viên của chúng tôi có nhiều kinh nghiệm với nhiều đề tài đặc biệt về ngành nghề. Nhóm nhân viên này sẽ mang lại nhiều triển vọng kinh doanh mới cùng với các giải pháp thực tiễn và thế giới thực tại nơi làm việc của bạn.

Báo cáo tiến độ

Báo cáo

 • Báo cáo hằng tháng
 • Phân tích chi tiết
 • Thành tựu

Báo cáo tiến độ hằng tháng gửi cho công ty và cho phép việc điều chỉnh về việc giảng dạy liên quan đến cường độ và tập trung kỹ năng. Bản báo cáo này sẽ bao gồm việc phân tích chi tiết về sự tiến bộ và thành tựu của học viên.

Khóa học 3 trong 1

3 trong 1

 • Tiếng Anh Tổng Quát
 • Tiếng Anh Thương Mại
 • Ngôn ngữ Chuyên ngành

Khách hàng có thể đưa ra khóa học riêng và chọn 3 chương trình phù hợp nhất với nhu cầu của công ty. Chương trình chúng tôi đưa ra gồm: tiếng Anh tổng quát, tiếng Anh Thương Mại, chương trình ngôn ngữ Chuyên ngành, chuẩn bị kỳ thi, Speak Up! và chương trình phát âm “ Ship or Sheep”.

Chi tiết về chương trình này

Contact Us