About Our School

Learning

   Mục tiêu của UEC là đưa thế giới đến cho học sinh thông qua Anh ngữ. Là một trong những trung tâm tiếng Anh hàng đầu tại Phú Mỹ Hưng, chúng tôi tổng hợp phong cách giảng dạy phương Tây nhưng vẫn giữ nét đẹp văn hóa châu Á.

Our Story

UEC được đầu tư từ nguồn vốn nước ngoài được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, quy mô lớp học nhỏ nhằm đảm bảo chất lương giảng dạy tập trung nhiều mặt. Trong các lớp học này, học viên được nâng cao kiến ​​thức về tiếng Anh thông qua sự thấu hiểu hoàn toàn và sự đồng giảng dạy sáng tạo. Ngoài ra, chúng tôi sử dụng cách tiếp cận CLIL, để hướng dẫn dựa trên nội dung trên nhiều đối tượng.

 

Tại UEC, chúng tôi cam kết tạo ra một môi trường thuận tiện thúc đẩy và hợp tác cho phép học viên phát triển kỹ năng ngôn ngữ trong một nền văn hoá rộng lớn hơn.

Our teachers

Mr. Scott

Mr. Jonas

Mr. Fernando

Mr. Chad

Ms. Michelle

Ms. Cathy

Ms. Harlyn

Mr. John M

Ms. Vivian

Mr. Jayson

Mr. Gil

Mr. Paulo

Ms .Paula

Ms. Nicole

Ms. Florence

Mr. Cameron

Mr. Justin

Ms. Shay

We are students of words: we are shut up in schools, and colleges, and recitation-rooms, for ten or fifteen years, and come out at last with a bag of wind, a memory of words, and do not know a thing.

Ralph Waldo Emerson

Click here to download our Brochure.