Cô Orla

Tôi đến từ Ireland, tôi cũng đã sống ở nhiều nước khác, bao gồm cả U.K, Mỹ và Pháp. Tôi bắt đầu dạy trẻ nhỏ gần 20 năm trước, trong ngành công nghiệp nghiên cứu ngoài trời với kinh nghiệm hơn 3 năm, tôi đã có hơn 2 năm kinh nghiệm dạy tiếng Anh cho người lớn. Tôi có chứng chỉ TEFL / TESOL và đã được đào tạo về Luật hình sự, dịch vụ Du lịch, Giao tiếp và chứng chỉ giữ trẻ. Tôi cũng có bằng về Quản lý và Doanh nhân. Tôi hy vọng mang lại trải nghiệm giảng dạy đa dạng và phương pháp học tương tác, thú vị cho học viên.