Cô Aisha

Xin chào, tôi tên là Aisha! Tôi đã hoàn thành bằng cử nhân Quản trị Kinh doanh với Tiếp thị và bằng cấp TEFL. Tôi có kinh nghiệm dạy các kỹ năng chính cho nhiều đối tượng học viên (từ trẻ em đến người lớn). Điều này thúc đẩy tôi đi du lịch Đông Nam Á và dạy tiếng Anh ở nước ngoài. Trong suốt thời gian làm tiếp thị, tôi luôn quan tâm đến cách mọi người giao tiếp – cả bằng lời nói và không bằng lời nói. Mục đích của tôi là tạo ra một môi trường vui vẻ và hấp dẫn để học viên học tiếng Anh nhiệt tình và trở thành những người giao tiếp tự tin.