Thầy Nick

Tôi có bằng Cử nhân Khoa học về Nhân chủng học từ Đại học Bang Arizona và đã được chứng nhận trong TEFL cũng như tham gia một số khoá đào tạo của Cambridge Education. Tôi cũng đang theo học ngành Điện tại Đại học RMIT. Là một giáo viên nhiệt tình và chăm chỉ với gần 6 năm kinh nghiệm giảng dạy tại Hàn Quốc và Việt Nam, tôi luôn cô gắng tạo ra một môi trường học tập hấp dẫn và thú vị cho học viên ở mọi lứa tuổi. Tôi tin rằng điều quan trọng là học sinh phải học bằng sự trải nghiệm tương tác và thực hành. Khi học sinh hứng thú với bài học, họ sẽ học rất tốt.