Thầy James

Chao các bạn! Tôi tên là James. Trong suốt 6 năm giảng dạy, tôi đã dạy học viên ở mọi lứa tuổi, nhưng phần lớn kinh nghiệm của tôi là dạy chương trình Cambridge. Mục tiêu của tôi là luôn giữ cho bài học vui vẻ và thoải mái, giàu trí tưởng tượng, nhưng tập trung. Tôi tin rằng việc sử dụng công nghệ và sự sáng tạo với nghệ thuật và âm nhạc sẽ làm cho việc học ngôn ngữ thú vị.

– Chứng chỉ CELTA , 2010 ILA Vietnam

– Cử nhân sử học, 2007 Canisius College, Buffalo NY.

– Tiếp thị Truyền thông, 2010 Canisius College, Buffalo, NY