Thầy James

Tôi hoàn thành khóa học TESOL vào năm 2013 và sau đó tôi đã đi giảng dạy trong gần hai năm rưỡi. Tôi đã rất hứng thú với thời gian làm việc ở Thái Lan và cả ở Việt Nam. Mục tiêu của tôi là mang lại nhiều niềm vui trong bài học để khuyến khích học viên tham gia tích cực và cảm thấy thực sự thích thú khi học. Trước đây, tôi cũng đã được huấn luyện thể thao trong 5 năm nên tôi luôn tràn đầy năng lượng và có một tinh thần tốt để phục vụ cho công việc.